Svenska Bassetklubben (SBaK)

Petitvännerna

Danska Basset Klubben

Norska Basset klubben

Finska Basset Klubben


Kennel Around

Björnkärrets Kennel

Chamorels kennel

Dalsängs Kennel

Flitig´s Kennel

Inkelink's Kennel

Kickoy's Kennel

Krut's Kennel

Kulleröds Kennel

Lövhögens Kennel

Meldemos Kennel

Kennel Rainstone

Stenshyttans Kennel

Väntans Kennel

Åhlskogen´s Kennel


CHINESE CHRESTED LÄNKAR

Bedy'kins Kennel

Scafar's Kennel

Spartace´s Kennel


ÖVRIGA LÄNKAR