I-kullen 2 och 3 veckor gamla

 

2 veckor

 

3 veckor